tel 605 517 309

w godz:     16.00-19.00

Smaller Default Larger

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty, czy do spełnienia świadczenia?. Różnica polega na tym, ze to pierwsze dotyczy świadczenia pieniężnego (informacja dla dłużnika o stanie zadłużenia i konieczności niezwłocznej zapłaty), a to drugie, może dotyczyć czegokolwiek, z czego wywodzimy swoje prawo względem innej osoby, firmy lub instytucji. Zasadniczą cechą wspólną tych pism jest to, że ten dokument prywatny z reguły poprzedza wniesienie pozwu do sądu.

Bezczynność, przewlekłość, opieszałość, czyli...kiedy urząd „milczy”

Jedną z podstawowych zasad postępowania administracyjnego jest zasada szybkości załatwiania spraw. Organy administracji publicznej, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 267), powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się najprostszymi środkami.

Samowola budowlana

Polskie prawo nakłada na osobę, zamierzającą przeprowadzić inwestycję budowlaną (inwestora), szereg obowiązków. Prace budowlane, prowadzone w sposób nieumiejętny, mogą spowodować więcej szkód niż pożytku. W skrajnych przypadkach może nawet dojść do katastrofy budowlanej. Dlatego Państwo, poprzez regulację prawną (ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 z późn. zm.), stara się mieć pewną kontrolę nad inwestycjami budowlanymi. Przejawem takiej kontroli są m.in. postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, gdyż obowiązkiem inwestora jest uzyskanie, przed rozpoczęciem prac, decyzji administracyjnej o udzieleniu takiego pozwolenia.

Wymagalność zaktualizowanej opłaty za użytkowanie wieczyste

W 2009 r. gmina wypowiedziała nam dotychczas uiszczaną opłatę za użytkowanie wieczyste. Nowa opłata jest czterokrotnie większa od opłaty dotychczasowej. Od decyzji gminy odwołaliśmy się do do samorządowego kolegium odwoławczego a potem do sądu. Wyrok w sprawie jeszcze nie zapadł. Jakie powinniśmy byli uiścić opłaty za użytkowanie wieczyste za 2010 i 2011 r.?

Prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego

W 2009 r. zakupiłem samochód za który miałem zapłacić kwotę 20.000 zł. Zapłaty miałem dokonać w ciągu 1 miesiąca od dnia zakupu. W kilka dni po zawarciu umowy, zostałem zwolniony z pracy. Z powodu braku pieniędzy nie zapłaciłem za samochód. Sprzedawca dochodzi teraz ode mnie zapłaty przez komornika sądowego. Czy komornik może prowadzić egzekucję z majątku wspólnego mojego i mojej żony, jeśli umowę zakupu samochodu zawierałem sam?

Prawnicy

Wyszukaj Prawnika