tel 605 517 309

w godz:     16.00-19.00

Smaller Default Larger

Bezczynność, przewlekłość, opieszałość, czyli...kiedy urząd „milczy”

Jedną z podstawowych zasad postępowania administracyjnego jest zasada szybkości załatwiania spraw. Organy administracji publicznej, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 267), powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się najprostszymi środkami.

Samowola budowlana

Polskie prawo nakłada na osobę, zamierzającą przeprowadzić inwestycję budowlaną (inwestora), szereg obowiązków. Prace budowlane, prowadzone w sposób nieumiejętny, mogą spowodować więcej szkód niż pożytku. W skrajnych przypadkach może nawet dojść do katastrofy budowlanej. Dlatego Państwo, poprzez regulację prawną (ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 z późn. zm.), stara się mieć pewną kontrolę nad inwestycjami budowlanymi. Przejawem takiej kontroli są m.in. postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, gdyż obowiązkiem inwestora jest uzyskanie, przed rozpoczęciem prac, decyzji administracyjnej o udzieleniu takiego pozwolenia.

Wymagalność zaktualizowanej opłaty za użytkowanie wieczyste

W 2009 r. gmina wypowiedziała nam dotychczas uiszczaną opłatę za użytkowanie wieczyste. Nowa opłata jest czterokrotnie większa od opłaty dotychczasowej. Od decyzji gminy odwołaliśmy się do do samorządowego kolegium odwoławczego a potem do sądu. Wyrok w sprawie jeszcze nie zapadł. Jakie powinniśmy byli uiścić opłaty za użytkowanie wieczyste za 2010 i 2011 r.?

Prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego

W 2009 r. zakupiłem samochód za który miałem zapłacić kwotę 20.000 zł. Zapłaty miałem dokonać w ciągu 1 miesiąca od dnia zakupu. W kilka dni po zawarciu umowy, zostałem zwolniony z pracy. Z powodu braku pieniędzy nie zapłaciłem za samochód. Sprzedawca dochodzi teraz ode mnie zapłaty przez komornika sądowego. Czy komornik może prowadzić egzekucję z majątku wspólnego mojego i mojej żony, jeśli umowę zakupu samochodu zawierałem sam?

Klauzule niedozwolone

Razem z mężem chcieliśmy zakupić mieszkanie. Po długich poszukiwaniach znaleźliśmy dewelopera, którego oferta wydała nam się interesująca. W projekcie przedstawionej nam umowy zakupu lokalu znajdują się zapisy, które przewidują, że w razie odstąpienia przez nas od umowy deweloper zwróci nam wpłacone pieniądze, pomniejszone o 20 %. Czy takie postanowienie jest ważne?

Prawnicy

Specjalizuję się w takich dziedzinach prawa jak prawo cywilne, rodzinne, pracy i gospodarcze

Wyszukaj Prawnika