tel 605 517 309

w godz:     16.00-19.00

Smaller Default Larger

Umowa użyczenia - wada rzeczy użyczone

W zeszłoroczne wakacje organizowaliśmy imprezę w pewnym barze. Niestety podczas naszego występu padło nagłośnienie (spalił się wzmacniacz i zasilacz). Właściciel nie podpisywał z nami jakiejkolwiek umowy w razie gdybyśmy zniszczyli sprzęt ani nawet umowy, jeżeli chodzi o sam występ. Co ciekawsze w momencie, gdy zaczęliśmy grac sprzęt już brzmiał jakoś nieciekawie i żeby wydobyć z nich jakikolwiek dźwięk trzeba było niestety grac głośniej? Na dzień dzisiejszy koleś próbuje ode mnie wyciągnąć wartość sprzętu no i niestety zaczyna mnie straszyć. Czy może on oddać sprawę do windykacji, jeżeli nie było jakiejkolwiek umowy między nami?

 

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Ten, który przyjmuje przedmiot do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony zobowiązuje się używać go wyłącznie w celu określonym w umowie.

Umowa może być słowna. Jeżeli rzecz użyczona ma wady, użyczający musi jednak naprawić szkodę, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. Rzecz powinno się zwrócić użyczającemu w stanie nieuszkodzonym i niepogorszonym, w takim stanie, w jakim otrzymało się do używania. Ważne, biorący do używania nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania Roszczenia związane z przedmiotem użyczenia trzeba zrealizować najpóźniej w terminie 1 roku od dnia zwrotu rzeczy. Ten termin przedawnienia ma zastosowanie zarówno do roszczeń użyczającego przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy, jak również roszczeń biorącego do używania przeciwko użyczającemu o zwrot nakładów na rzecz oraz o naprawienie szkody poniesionej wskutek wad rzeczy. Sprawa ma charakter sporny albowiem jednoznacznie z niej nie wynika roszczenie windykacyjne.

Prawnicy

Specjalizuję się w takich dziedzinach prawa jak prawo cywilne, rodzinne, pracy i gospodarcze

Wyszukaj Prawnika