tel 605 517 309

w godz:     16.00-19.00

Smaller Default Larger

Spadek. Dobrodziejstwo czy kłopot ?

fot. freeimages.com

Miesiąc temu zmarł mój ojciec. Między mną i tatą został utracony kontakt zaraz po jego rozwodzie z mamą. Głównym powodem rozejścia rodziców był nałóg alkoholowy ojca i niekontrolowana tendencja pożyczania pieniędzy. W związku ze śmiercią ojca mogę mieć w przyszłości jakieś kłopoty?

 

Z chwilą śmierci ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy (ojca), przechodzi na jego następców prawnych – czyli na Panią. W skład spadku może wejść: własność rzeczy, użytkowanie wieczyste, udział we współwłasności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków zobowiązaniowych wraz z wszelkimi zabezpieczeniami w postaci zastawu hipoteki, ale tylko razem z wierzytelnością, która ją zabezpiecza. Ponadto prawo odkupu i pierwokupu, posiadanie, zarówno samoistne jak i zależne, prawa pracownika do nabycia nieodpłatnej akcji, prawo do jednorazowego odszkodowania pieniężnego z tytułu wypadku przy pracy oraz długi spadkowe. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu, postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz wykonania zapisów zwykłych i poleceń. Gama tych praw i obowiązków jest bardzo szeroka i niejednokrotnie trudno jest ustalić, co tak naprawdę mógł po sobie pozostawić zmarły. Skoro nie mamy pewności w kwestii wysokości pasywów oraz aktywów, to pozostają następujące możliwości rozwiązania sprawy: spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku – czyli z wszelkimi aktywami i pasywami. Jednakże gdy spadkobiercą jest osobą niemającą pełnej zdolności do czynności prawnych, albo osobą, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osobą prawną, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

Prawnicy

Wyszukaj Prawnika