tel 605 517 309

w godz:     16.00-19.00

Smaller Default Larger

Kara za jazdę bez biletu. Niezgodna z prawem presja na dłużnika

fot. freeimages.com

W zeszłym tygodniu otrzymałem wezwanie do zapłaty z tytułu kary jazdy bez biletu od firmy gdzie w jej nazwie figuruje wyraz „Śląsk” z siedzibą w Sosnowcu –dziwne, aby Sosnowiec leżał na Śląsku. Sprawa dotyczy zdarzenia z 2004r. Straszą mnie tym, że jak nie zapłacę to sprawę skierują do sądu, ponadto zawiadomią Policję o wykroczeniu oraz, że wpiszą mnie na listę dłużników niewypłacalnych. Co mam robić?

 

Zgodnie z art. 778 kodeksu cywilnego z tytułu umowy przewozu osób bądź rzeczy okres przedawnienia rozpoczyna się od dnia wykonania przewozu, albo od dnia, w którym przewóz mógł być wykonany, niezależnie od tego, kiedy osoba uprawniona dowiedziała się o szkodzie. Okres ten wynosi jeden rok. W sytuacji opisanej przez Pana oraz na podstawie zeskanowanego dokumentu wezwania wynika, że na rzecz wierzyciela nie zostało zasądzone żadne prawomocne orzeczenie. W związku tym należność główna (w tym wypadku wysokość kary za brak biletu) oraz odsetki stały się z mocy prawa roszczeniami przedawnionymi, jednakże to nie oznacza, że wierzyciel nie ma prawa skierować sprawy do sądu. Jednakże w tej sytuacji dłużnik może skutecznie bronić swoich praw przez podniesienie w piśmie procesowym zarzutu przedawnienia. Wówczas sąd zarządzi rozprawę, oddali powództwo, a kosztami procesu obciąży wierzyciela.

W kwestii informacji pełnomocnika wierzyciela w sprawie zgłoszenia sprawy na policję w związku z popełnionym wykroczeniem, a ściganym na podstawie 121 kodeksu wykroczeń informacje takie można zinterpretować jako daleko posuniętą groźbę. W świetle przepisu art. 45. § 1. kodeksu wykroczeń karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu.

Niezgodna z prawem presja na dłużnika staje się coraz częstszym obiektem badań przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W sytuacji przedstawionej przez Pana również są przesłanki za tym, aby wszcząć takie postępowanie. Najbardziej przerażający jest fakt, że ci, którzy egzekwują czyjeś prawa niejednokrotnie dopuszczają się do jego nadużycia lub wręcz te prawo łamią.

Prawnicy

Wyszukaj Prawnika