tel 605 517 309

w godz:     16.00-19.00

Smaller Default Larger

Anna Styrna

Wybierz kontakt:

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje m.in. stałą obsługę prawną:

  • podmiotów gospodarczych , spółek prawa handlowego, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych ,
  • stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych etc, a także m.in.:
  • pomoc prawną świadczoną osobom prywatnym, -windykację wierzytelności,
  • doradztwo i porady prawne,
  • sporządzanie opinii prawnych, projektów umów, innych aktów prawnych,
  • zastępstwo procesowe oraz zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym,
  • zastępstwo prawne w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi,
  • udział w negocjacjach, konsultacjach prawnych, -regulacja stanów prawnych nieruchomości.Formy współpracy :

Świadczenie pomocy prawnej przez naszą Kancelarię odbywa się w ramach:

1.stałych umów obejmujących umówione wynagrodzenie ryczałtowe. Ta forma świadczenia pomocy prawnej gwarantuje udział radcy prawnego w rozwiązywaniu każdego problemu prawnego Klienta. Umowy stałe określają częstotliwość wizyt radcy prawnego w siedzibie klienta, które służą wyjaśnianiu wątpliwości prawnych, kompletowaniu dokumentów niezbędnych w prowadzeniu postępowań sądowych, konstruowaniu i opiniowaniu umów. W/w umowy zobowiązują ponadto kancelarię do stałego świadczenia pomocy prawnej ponad umówiony czas za pośrednictwem elektronicznych form przekazu informacji ,

2.doraźnych umów, na podstawie których przyjmowane są: -konkretne sprawy sądowe i administracyjne, -sporządzanie i opiniowanie umów , sporządzane aktów założycielskich spółek , -udział w negocjacjach umów, -doraźne konsultacje prawne, -sporządzanie opinii prawnych, -windykacja należności .

Wyszukaj Prawnika