tel 605 517 309

w godz:     16.00-19.00

Smaller Default Larger

Mikołajki RSS

Prawnicy

Specjalizuję się w takich dziedzinach prawa jak prawo cywilne, rodzinne, pracy i gospodarcze

Porady Prawne

Umowa leasingu - przekręty przy rozliczaniu

W ramach umowy leasingu finansujący (leasingodawca) przekazuje drugiej stronie korzystającemu (leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Z takiego rozwiązania korzysta wielu przedsiębiorców i zazwyczaj każda ze stron jest zadowolona, jednakże dochodzi do takiej sytuacji, że umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu, ponieważ jedna ze stron, z reguły leasingobiorca nie dochowuje jej warunków. W konsekwencji następuje rozliczenie takiej umowy w świetle uzgodnień zawartych w umowie leasingu oraz na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Często dochodzi do takich sytuacji, że dalsze rozliczenia takiej umowy przez finansującego w istotny sposób odbiegają od zasad współżycia społecznego.

Więcej…

 

 

Marek Feliks

w sprawie pomocy

605 517 309

w godzinach

16.00 -19.00

 

Reklama