tel 605 517 309

w godz:     16.00-19.00

Prawnicy

Porady Prawne

Wypowiedzenie umowy o pracę. Wada oświadczenia - brak uzasadnienia

S-ka wypowiedziała pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nie określony z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Na wypowiedzeniu brak przyczyny wypowiedzenia. Wypowiedzenie wręczono w dniu 12-11-2010 ze skutkiem rozpoczęcia w dniu 01-12-2010. w dniu 18-11-2010 dostarczono pracownikowi uzupełnienie do wypowiedzenia(odebrał osobiście i podpisał)podając jako przyczynę - utrata zaufania i duża absencja. Pracownik w dniu 18-11-2010 składa pozew w Sądzie Pracy o bezskuteczne wypowiedzenie i wypłatę odszkodowania.Uważam, że pracownik nie poniósł żadnej straty z powodu późniejszego otrzymania uzupełnienia do wypowiedzenia i dlatego z tego tytułu nie należy Mu się odszkodowanie. Brak załączników-dokumenty przekazane do Sądu Pracy.

Więcej…

 

 

Marek Feliks

w sprawie pomocy

605 517 309

w godzinach

16.00 -19.00

 

Reklama